כנס אילת-אילות לאנרגיה מתחדשת

28-29 בפברואר 2024, מלון דן אילת

ENG

B2B אנרגיה נקייה לתעשייה

פרטים בקרוב